Het bestuur

Naam

Functie

E-mail

Telefoon

Peter   Melders

voorzitter/hoofdtrainer

0495 36 88 95

Linda   Schrijvers

Secretaris

0474 82 25 84

Jan      Buwalda

Penningmeester

  0475 86 56 89

Peter    Housen

Competitie   secretariaat

0473 82 05 96

Liesel   Hermans

Lid

0475 95 25 93

Rob     Molemans

Lid

0487 99 03 96

Hugo   Corstjens

Lid

0477 69 36 25