PORTRETRECHT

Tijdens activiteiten van de zwemclub, of activiteiten waaraan DMB deelneemt of meewerkt, kunnen foto's en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen of uzelf te zien kunnen zijn.

Deelname aan deze activiteiten betekent dat u toestemming verleent aan DMB om deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. de website, te publiceren.

Deze foto's mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden en zullen door DMB ook niet worden bezorgd aan (commerciƫle) firma's.