Werkgroep Competitie

De taak van deze werkgroep is de volledige organisatie van het wedstrijdzwemmen. Dit is onder andere het organiseren van eigen wedstrijden, voorbereiden van de stage, zorgen voor voldoende officials, deelname aan externe wedstrijden, het organiseren van en meehelpen bij extrasportieve evenementen,...

Iedereen die zijn steentje wil bijdragen kan zich hiervoor aanmelden bij één van de leden van de werkgroep.

 

Leden van de werkgroep:

Erik De Smedt

Peter Melders

Rob Molemans

Walter De Maesschalck

Dennis De Backer

Heidi de Kock

Peter Housen

Ingrid Stinckens

Leon Maesen

Roland Weytjens

Peter Bollen


 

 

Trainers Competitie

Peter Melders - Verantwoordelijke Competitiezwemmen
Vera Braeken
Benny Oris
Walter De Maesschalck

Officials en ploegafgevaardigde

Officials en ploegafgevaardigden spenderen hun vrije tijd om wedstrijden mogelijk te maken voor alle DMB zwemmers (hun eigen én andere kinderen). Deze medewerkers zijn van zeer groot belang.

De ploegafgevaardigde zorgt voor de opvang van de DMB zwemmers voor de wedstrijd. Gedurende het ganse verloop van de wedstrijd zorgt de ploegafgevaardigde voor de praktische ondersteuning van de DMB zwemmers. Tenslotte is de ploegafgevaardigde verantwoordelijk voor de communicatie tussen de club en de jurytafel. Binnen onze club wordt deze functie waargenomen door Heidi De Kock, Heidi Winters en An Silkens.

Voor elke wedstrijd moet iedere deelnemende club een aantal officials afvaardigen. Dit aantal officials hangt af van het aantal ingeschreven zwemmers. Indien er te weinig officials zijn, kunnen we geen wedstrijden organiseren en gaat dit ten koste van de zwemmers.

Om official te worden volgt men eerst een theoretische opleiding (2 sessies) die gevolgd wordt door een schriftelijke test. Daarna volgen er twee stagebeurten. Na een positieve beoordeling verkrijgt men het getuigschrift official en kan men worden ingezet op officiële wedstrijden.

Enkele voordelen voor officials:

  • Men verkrijgt meer inzicht in (de technische aspecten van) de zwemsport
  • Contacten met collega-officials van andere clubs
  • Veelal staat er een hapje en een drankje klaar tijdens de pauzes
  • Een financiële tegemoetkoming voor elke wedstrijd waarin men heeft gefungeerd

Uiteraard zijn wij steeds op zoek naar nieuwe gemotiveerde officials. Hier geldt zeker het devies: vele handen maken licht werk. Indien men hierover meer informatie wil bekomen, kan men contact opnemen met Peter Housen ( / 0473 820 596)

Onze huidige officials zijn:

 

 

Anja Bellings - DMB/391/70 
André Butzelaar - DMB/410/65 
Bart Gielen - DMB/385/71  
Benny Oris - DMB/328/68
Carine Mentens - DMB/363/70  
Emiel Meijlaers
(Jury secretaris) - DMB/393/67  
Erwin Stinkens (Jury secretaris) - DMB/409/73  
Gertrude Prenen
(Starter / Jury secretaris)  - DMB/062/53 
Hugo Corstjens - DMB/441/66

Jean Martens (Starter / Jury secretaris / Kamprechter) - DMB/285/61 
Kris Arits

Leon Maesen

Ludo Evens - DMB394/70 
Marc Paredis  - DMB/366/68 
Margo Philippe - DMB/408/74 
Peter Housen (Jury secretaris) - DMB/433/71 
Rob Molemans
(Starter ) - DMB/288/68