Oproep aan onze officials.

Bij deze willen wij een oproep doen aan onze officials omdat we op zoek zijn naar kandidaten starters, jurysecretaris of kamprechter.

 

Er is momenteel een nijpend tekort aan mensen met deze qualificaties. De VZF / Provincie Limburg vraagt aan alle clubs in Limburg om minstens één kamprechter, één jurysecretaris en één starter in eigen rangen te hebben. Enkel op deze manier zullen wij in staat zijn om nog voldoende zwemwedstrijden te kunnen organiseren. Hieronder volgt wat bijkomende uitleg om starter, jurysecretaris of kamprechter te worden.

Starter:

           TAK bevoegdheid bezitten, 1 jaat als TAK fungeren en 2 praktijkproeven afleggen.

          Kandidaat starters kunnen tijdens de volgende sessies der provinciale zwemkampioenschappen van 5/10, 18/10 en 2/11 reeds stagebeurten aanvragen en afleggen.

Jurysecretaris:
Geslaagd zijn voor het theoretisch examen TAK, volgen van een theoretische cursus en één praktijkproef tijdens een wedstrijd met manuele tijdopname afleggen

Kandidaat jurysecretarissen kunnen zich nu inschrijven bij de VZF voor de volgende cursus die doorgaat in Berchem (Boomgaardstraat 22) op woensdag 3 en woensdag 17 september (aanvang 19 u 30’)

De praktijkproef (na het volgend van de cursus) kan tijdens de volgende sessies der provinciale zwemkampioenschappen van 5/10, 18/10 en 2/11 afgelegd worden

Kamprechter:
            Min. 21 jaar en max. 55 jaar bij aanvang theoretisch examen
            Twee jaar praktijk TAK
            Jurysecretaris (provincie) bevoegdheid bezitten
            Drie stage proeven afleggen (laatste bij een kamprechter federatie)

Kandidaat kamprechters kunnen hun kandidatuur kenbaar maken bij de VZF. Een cursus zal doorgaan wanneer er drie kandidaten zich kenbaar hebben gemaakt

Voor verdere informatie kunnen jullie zich richten tot Peter Melders of Peter Housen.

Sportieve groeten