DE LANGE AFSTANDEN – 3e MEMORIAL RUDI JORIS: Praktische afspraken

 

VOORMIDDAG:

In de voormiddag wordt er ingezwommen vanaf 8u15. Het inzwemmen wordt verdeeld in twee groepen. De zwemmers van DMB zwemmen in van 8u15 tot 8u40. De wedstrijd start om 9u15.

De juryvergadering vindt plaats om 8u30.

 

NAMIDDAG:

In de namiddag wordt er ingezwommen vanaf 13u00. In de namiddag is er geen opdeling in twee groepen. De wedstrijd start om 13u45.

De juryvergadering vindt plaats om 13u00.

 

MIDDAGPAUZE:

Wij verzoeken alle bezoekers om de tribune ’s middags te verlaten. Het cafetaria zal gedurende de ganse dag open zijn.

De officials, afgevaardigden en trainers worden op de traditionele wijze ontvangen door HZS, en zullen tijdens de middagpauze voorzien worden van een broodjes en een drankje!

 

KLEEDKAMERS en ZWEMBAD

Gelieve de plaatsaanduiding in de kleedkamers en het zwembad te respecteren. Iedere club wordt voldoende kleedruimte en ruimte in het zwembad toegewezen.

 

DUBBEL ZWEMMEN

Dubbel zwemmen: (twee zwemmers per baan) ALLE zwemmers starten vanop de startblok!

1e start: voor de zwemmers van het onpare reeksnummer van de samengevoegde reeksen. Zij zwemmen langs de zijlijn aan de LINKERKANT van hun baan en blijven daar zwemmen, ook na het keerpunt.

2e start: voor de zwemmers van het pare reeksnummer van de samengevoegde reeksen. Zij zwemmen langs de zijlijn aan de RECHTERKANT van hun baan en blijven daar zwemmen, ook na het keerpunt.

Bij de dames zal alleen de laatste reeks enkel gezwommen worden (reeks 15 van 15), bij de heren zullen dit de laatste 2 reeksen zijn (reeks 13 van 14 en reeks 14 van 14).

PRIJZEN

Naast medailles per categorie, worden volgende geldprijzen voorzien:

Wedstrijd 2 (800 meter vrije slag) en wedstrijd 3 (1500 meter vrije slag) één klassement per geslacht over de categorieën heen:

1e plaats (over de categorieën heen): € 25

2e plaats (tweede snelste tijd over categorieën heen): € 15

3e plaats (derde snelste tijd over de categorieën heen): €10

 

Met sportieve groeten